31 (0)10 210 8790

Privacy

Deze privacyverklaring van IF Solutions B.V. (‘IF Solutions’ of ‘wij’) is van toepassing op al onze activiteiten en geldt voor zowel professionals als opdrachtgevers. Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met IF Solutions. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim)professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder je gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking wijzen we je eerst op je rechten:

 • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kan een verzoek indienen (via info@if-solutions.nl) om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. 
 • Recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien. 
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen. 
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten (met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering). 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Inhoud

Inschrijving
Sollicitatie
Plaatsing
Opdrachtgevers
Google Analytics
Overig

Contactgegevens:

IF Solutions B.V.
Kees van Dongenlaan 44
3161 DL Rhoon
www.if-solutions.nl

Inschrijving

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als je je bij IF Solutions inschrijft, hebben wij wat informatie nodig om je aanmelding te beoordelen en contact met je op te nemen. Hiervoor ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • Aanhef 
 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Postcode en huisnummer 
 • Cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen 
 • Beschikbaarheidsdatum 
 • Of je op zoek bent naar een interim-opdracht, vaste functie of beide

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens één jaar, zodat we je kunnen benaderen bij opdrachten of vacatures. Na dit jaar vragen wij je opnieuw om toestemming om je gegevens nog een jaar te bewaren of anonimiseren we je gegevens. Als je via ons ergens bent geplaatst, bewaren wij je gegevens zeven jaar. Lees hierover meer bij Plaatsing.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Bij je inschrijving delen wij je gegevens niet. Bij een sollicitatie delen wij bepaalde gegevens met de potentiële opdrachtgever. Dit doen we niet zonder jou hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Lees hierover meer bij Sollicitatie.

Overig

Als je bij je inschrijving meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij deze verwerken.

Sollicitatie

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als je solliciteert op een vacature via IF Solutions hebben wij wat informatie nodig om je sollicitatie te beoordelen en contact met je op te nemen. Hiervoor ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • Aanhef 
 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Postcode en huisnummer 
 • Cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen 
 • Motivatie

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een sollicitatie bewaren wij één jaar. Hierna vragen we je opnieuw om toestemming of anonimiseren we je gegevens.

Mocht het voor deze sollicitatie niet lukken, maar zien we wel potentie in jouw profiel, dan vragen we je toestemming om je te mogen benaderen bij andere vacatures. Ook in dit geval zullen we je gegevens één jaar bewaren en daarna opnieuw om toestemming vragen of je gegevens anonimiseren.

Als je via ons een interim-opdracht gaat uitvoeren, bewaren wij je gegevens zeven jaar. Zie voor meer informatie Plaatsing.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Als we jou voorstellen bij een potentiële opdrachtgever delen wij je naam, woonplaats, cv en motivatie. Wij stellen je niet voor zonder dat we jou hiervan op de hoogte brengen.

Bij sommige opdrachten werken wij via een intern inhuurbureau, managed service provider of broker. In deze gevallen geven wij enkele gegevens aan hen door. Ook dit doen we niet zonder jou hiervan op de hoogte te brengen.

Overig

Als je bij je sollicitatie meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij deze verwerken.

Ongeveer vier keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief naar ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Plaatsing

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als je via ons een interim-opdracht vervult, dan houden wij een actueel dossier bij. Dit doen wij omdat de Belastingdienst dit vereist. Naast de persoonsgegevens die we al verwerkt hebben bij je sollicitatie/inschrijving kunnen de volgende gegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het screeningsbeleid van de cliënt:

ZZP / inhuur

 • Recent uittreksel KvK 
 • Btw-nummer 
 • Polisblad bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
 • Verklaring Omtrent het Gedrag 
 • Formulier vaststelling identiteit 
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding 
 • Indien van toepassing: bewijs van inschrijving in beroeps-/vakregister(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten

Payroll 

 • Verklaring Omtrent het Gedrag 
 • Formulier vaststelling identiteit 
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding 
 • Indien van toepassing: bewijs van inschrijving in beroeps-/vakregister(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de verloning worden niet door ons verwerkt, maar rechtstreeks door onze payrollpartner.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Als je via ons geplaatst bent, dan moeten wij van de Belastingdienst je gegevens zeven jaar bewaren. Deze zeven jaar gaan in op de datum dat de opdracht is afgerond.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

In principe zijn de hierboven genoemde gegevens alleen voor ons eigen dossier. In verband met onze certificering(en) worden wij (half)jaarlijks geaudit door een auditpartij. Het kan dus voorkomen dat een auditor van deze partij jouw dossier inziet.

Overig

Als je ons meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij deze verwerken.

Opdrachtgevers

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken de volgende gegevens om contact op te kunnen nemen met de contactpersonen bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken: 

 • Aanhef 
 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Functie

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onze eigen doeleinden. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Overig

Ongeveer vier keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief naar ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Google Analytics

Via Google Analytics verzamelen wij geanonimiseerd gegevens over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om jouw privacy te waarborgen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten 
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd 
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet 
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies

Overig

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt. Hierdoor is jouw privacy nog beter gewaarborgd. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kan je hiervoor contact met ons opnemen via info@if-solutions.nl. IF Solutions heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.
Copyright © 2024 IF-Solutions   |  Sitemap   |  Privacyverklaring   |  Algemene voorwaarden
IF-Solutions gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close